Tôi có thể quản lý dữ liệu của mình bằng cách nào?

Việc quản lý dữ liệu luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Cách lựa chọn theo dõi, thay đổi và xóa dữ liệu hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích:

  • Để thay đổi dữ liệu sức khỏe đã theo dõi trước đây của bạn, hãy thực hiện theo các bước tại đây.
  • Để xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu của bạn khỏi Clue, bạn cần xóa tài khoản Clue của mình. Hãy thực hiện theo các bước tại đây.
  • Để tìm hiểu thêm về dữ liệu của bạn và cách xử lý dữ liệu, hãy thực hiện theo các bước tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 19 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk