Tôi quên mật khẩu. Làm thế nào để thiết lập lại nó?

Nếu bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản và cần đặt lại mật khẩu của mình, làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Clue của bạn.
 2. Chạm vào 'Tôi có tài khoản'.
 3. Chạm vào 'Đăng nhập bằng email'.
 4. Chạm vào 'Tôi quên mật khẩu’.
 5. Nhập địa chỉ email của bạn và chạm vào 'Tiếp tục'.
 6. Mở email đặt lại mật khẩu mà bạn vừa gửi. Nhớ làm điều này trên thiết bị mà bạn đã tải xuống ứng dụng Clue.
 7. Chạm vào 'Đặt lại mật khẩu của bạn'.
 8. Mở ứng dụng Clue của bạn và chọn một mật khẩu mới.
 9. Chạm vào 'Lưu mật khẩu'. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

Nếu bạn đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Clue của bạn.
 2. Đến Menu khác, ‘●●●’ ở góc trên bên phải của chế độ xem Chu kỳ của bạn.
 3. Chạm vào ‘Hỗ trợ’.
 4. Chạm vào 'Câu hỏi tài khoản'.
 5. Chạm vào 'Làm thế nào để xóa tài khoản của tôi?'
 6. Chạm vào 'Tôi quên mật khẩu'.
 7. Làm theo các bước 5-8 từ phía trên.
 
Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 29 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk