Chính sách Quyền riêng tư của Clue là gì?

Chính sách Quyền riêng tư của Clue là tài liệu pháp lý giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về loại dữ liệu mà chúng tôi xử lý, các quyền của bạn, bảo mật dữ liệu, truyền dữ liệu, v.v.


Chúng tôi tin vào sự minh bạch. Đặc biệt là khi nói đến dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk