Tôi có thắc mắc về cách thức xử lý dữ liệu của tôi. Tôi có thể làm gì?

Chúng tôi tin rằng tính minh bạch là yếu tố then chốt. Đặc biệt là khi nói đến dữ liệu của bạn. Đó là lý do chúng tôi biên soạn Điều khoản Dịch vụChính sách Quyền riêng tư, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả câu trả lời mình cần. Cả hai đều được cập nhật thường xuyên.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk