Dữ liệu của tôi được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn trong các máy chủ Clue đặt tại Ireland của chúng tôi. Các máy chủ được vận hành bởi Amazon Web Services.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 6 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk