GDPR là gì và nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) là luật bảo vệ dữ liệu tại Liên minh Châu Âu (EU). Luật này được xây dựng để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách các dịch vụ internet và công ty thu thập cũng như xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Luật áp dụng cho tất cả các tổ chức có trụ sở tại EU thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như mọi tổ chức xử lý dữ liệu của công dân EU. Trong đó bao gồm Clue có trụ sở tại Berlin, Đức. 


Tìm hiểu thêm về cách Clue xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến GDPR trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk