Clue bảo mật dữ liệu của tôi bằng cách nào?

Bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu của bạn là yếu tố cốt lõi trong hành động của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực vượt trên các tiêu chuẩn ngành và áp dụng các biện pháp bảo mật dữ liệu sau đây: 

  • Khi bạn tạo tài khoản Clue, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu sức khỏe và các thiết lập dịch vụ của bạn. Điều này có nghĩa là dữ liệu sức khỏe của bạn thậm chí còn được bảo vệ ở cấp độ cao hơn.
  • Khi bạn tạo mật khẩu Clue, mật khẩu đó sẽ được lưu trữ bằng cách sử dụng phương pháp mã hóa một chiều với cả kỹ thuật “băm” và “bổ sung”. Điều này có nghĩa là mật khẩu của bạn được kết hợp với một chuỗi ký tự ngẫu nhiên và sau đó được xáo trộn để không thể đọc được. Ngay cả nhân viên Clue cũng không có quyền truy cập vào mật khẩu của bạn. Điều này đảm bảo mật khẩu của bạn sẽ được tăng cường bảo vệ.
  • Khi dữ liệu của bạn được gửi đi trong phạm vi giữa thiết bị của bạn và các máy chủ Clue của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn (HTTPS). Đây là một kiểu truyền tải dữ liệu được mã hóa, làm xáo trộn thông tin được gửi để không thể đọc được. Điều này sẽ giúp tăng cường tính bảo mật cho quy trình truyền tải dữ liệu của bạn.
  • Khi bạn đăng ký Clue Plus, tất cả thông tin thanh toán của bạn sẽ được Apple App Store hoặc Google Play Store xử lý an toàn. Clue không lưu trữ thông tin thanh toán của bạn bất cứ lúc nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo mật dữ liệu, hãy xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk