Liệu có thể sử dụng ứng dụng Clue trên cùng một thiết bị cho nhiều người không?

Ứng dụng Clue có thể được sử dụng bởi hai người trên cùng một thiết bị. Mỗi người sẽ cần có tài khoản Clue riêng của họ.

Để chuyển đổi giữa các tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đầu tiên hãy chắc chắn rằng cả hai người đã xác minh địa chỉ email liên kết với tài khoản Clue của họ.
  2. Mở ứng dụng Clue của bạn.
  3. Đăng xuất khỏi tài khoản của người đầu tiên.
    • Để làm điều này, hãy đi đến Menu Thêm (cái ‘●●●’ ở góc trên bên phải của màn hình Xem Chu kỳ của bạn) > Hồ sơ của bạn > ‘Đăng xuất’.
  4. Đóng ứng dụng.
  5. Mở ứng dụng lại > Nhấn ‘Tôi có tài khoản’ > Đăng nhập vào tài khoản của người thứ hai.
  6. Sau đó đăng nhập lại vào tài khoản của người đầu tiên, lặp lại các bước 3-5.

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk