Clue hợp tác với những dịch vụ bên thứ ba nào?

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ bên thứ ba để mang lại trải nghiệm ứng dụng tốt nhất có thể. Để biết chúng tôi đang sử dụng những dịch vụ nào, hãy xem mục 6–8 trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi liệt kê từng nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi đang hợp tác và giải thích những dữ liệu chúng tôi chia sẻ với họ.

 

Bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu của bạn là yếu tố cốt lõi trong hành động của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không hợp tác với những công ty không phù hợp với các giá trị của chúng tôi. 


Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về những dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng, vui lòng gửi email đến trust@helloclue.com

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk