Jak ręcznie wprowadzić datę owulacji?

Clue zaleca, by dzień owulacji podawać wyłącznie na bazie pozytywnych wyników testu owulacyjnego.

Wprowadzenie tych danych pomoże ustalić długość fazy lutealnej cyklu i wpłynie na przyszłe szacunki Clue dotyczące dni płodnych.

  1. Przejdź do kalendarza. Wybierz dzień, do którego chcesz dodać dane.
  2. Wybierz kategorię "Testy".
  3. Wybierz opcję "test owulacyjny poz.".

Uwaga: wybranie opcji "test owulacyjny poz." spowoduje, że następny dzień zostanie potraktowany jako dzień owulacji. Testy owulacyjne dostępne bez recepty dają pozytywny wynik gdy poziomy hormonalne wskazują na to, że owulacja nastąpi w ciągu 24 godzin. Jeśli wprowadzisz wiele tagów "test owulacyjny poz.", Clue użyje średnią do wyliczenia długości fazy lutealnej.

Clue będzie też próbowało określić Twój dzień owulacji na podstawie wprowadzonych pomiarów podstawowej temperatury ciała, ale pozytywny wynik testu owulacyjnego będzie traktowany jako istotniejszy od wyników pomiaru PTC. Testy owulacyjne zostały klinicznie stwierdzone jako bardziej wiarygodne źródło informacji w tym zakresie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie
Oparte na technologii Zendesk