Jak obliczacie moje średnie i przewidujecie kolejne cykle?

Clue szacuje i przewiduje kolejne cykle przez nieustanną analizę danych, które są już wprowadzone.

Na początku każdego cyklu Clue przewiduje, że owulacja nastąpi 13 dni przed upłynięciem Twojej średniej długości cyklu. Clue przewiduje także Twoje dni płodne jako występujące w pobliżu dnia owulacji.

W dzień faktycznego końca danego cyklu (gdy wprowadzisz dane o rozpoczęciu kolejnego okresu) Clue ponownie przeliczy Twoją minioną już owulację jako występującą 13 dni przed końcem ubiegłego cyklu i odpowiednio dostosuje dane na temat dni płodnych.

Twoje szacowane dni krwawienia oraz płodności są wyświetlane w formie kółek w widoku kalendarza. Po rekalkulacji będą widoczne jako jednolite prostokąty.

Większość Twoich szacunkowych danych zdrowotnych z Clue jest wyliczana na podstawie ograniczonej puli danych określanych jako najbardziej istotnych. Ta metoda pozwala Clue zapewnić dostosowywanie prognoz do nagłych zmian środowiskowych, a także do długofalowych zmian w Twoim trybie życia i zdrowia podczas gdy Ty przechodzisz przez kolejne etapy swojego życia.

Czas trwania cyklu - Dane szacunkowe dotyczące długości cyklu są na podstawie ograniczonego zestawu przeszłych danych.

Czas trwania okresu - Dane szacunkowe dotyczące długości okresu są na podstawie ograniczonego zestawu przeszłych danych.

Czas trwania oraz daty PMS - Dane szacunkowe dotyczące długości i dat występowania PMS są na podstawie ograniczonego zestawu przeszłych danych.

Owulacja - Dane szacunkowe dotyczące dnia owulacji są wyliczane metodą odliczenia 13 dni od średniej długości cyklu. Clue może użyć innej wartości jeśli Twoje dane dotyczące PTC lub użyte tagi "Test owulacyjny poz." tak zasugerują. To znaczy, że szacunki Clue dotyczące dnia owulacji stają się bardziej dokładne po zakończeniu danego cyklu.

Clue korzysta z tej metody wstecznego obliczania dni płodnych ponieważ liczenie wprzód od pierwszego dnia cyklu daje nieprawdziwe wyniki u osób, których cykl nie jest regularny lub nie trwa 29 dni.

Bardzo ważnym jest, by osoby stosujące metodę kalendarzykową, opierającą się na wiedzy na temat dni płodnych i daty owulacji, celem umożliwienia lub uniemożliwienia poczęcia. Nie radzimy stosowania Clue jako środka antykoncepcyjnego.

Dni płodne - Początek Twoich dni o najwyższej płodności szacowany jest na 5 dni przed owulacją, zaś ich koniec na 1 dzień po niej, wliczając też dzień owulacji.

Ważna uwaga: Clue nie jest środkiem antykoncepcyjnym, dlatego też nie należy stosować prognoz dotyczących wystąpienia dni płodnych jako metody antykoncepcji.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź nasze teksty informacyjne. Znajdziesz je klikając "i" na ekranie bieżącego cyklu gdy wybrane są dni płodne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie
Oparte na technologii Zendesk