Jak wprowadzić dane?

Aby wprowadzić wprowadzić dane zdrowotne w Clue:

  1. Przejdź do kalendarza.
  2. Wybierz dzień, do którego chcesz dodać dane.
  3. Wybierz kategorię. Kategorie to okrągłe przyciski znajdujące się pod kalendarzem, np. Krwawienie, Emocje, Ból...
  4. Wybierz jedną lub więcej opcji lub dodaj tagi czy pomiary wagi, czasu lub temperatury. Opcje to kwadratowe przyciski, znajdujące się pod paskiem kategorii.

Kliknięcie danej opcji włącza lub wyłącza przyporządkowanie objawu czy wydarzenia do danego dnia. Kliknięcie opcji ponownie usunie przypisanie danych.

Możesz wybierać kolejne kategorie i wprowadzać dane powiązane z każdą z nich. Gdy zakończysz uzupełnianie informacji na ten dzień, możesz wrócić do widoku kalendarza klikając "Gotowe" w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie
Oparte na technologii Zendesk